MELETE zostało utworzone, jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na kompleksowe i profesjonalnie przygotowane usługi  doradcze - przyczym prowadzimy również działalność handlową w obszarze produktów energetycznych i nawozów rolniczych.

 

Staramy się połączyć to, co zwykle jest trudne do połączenia, czyli profesjonalizm z konkurencyjnością kosztową.

 

Naszą firmę tworzy grupa doświadczonych ekspertów z zakresu zarządzania, których zadaniem jest właściwe przygotowanie najlepszych rozwiazań i konkurenyjnej ofert handlowej.

 

Główne obszary współpracy z klientami w obszarze doradztwa - to kompleksowa obsługa prawna przez Kancelarię MELETE , oraz profesjonalne usługi doradcze w zakresie logistyki, marketingu i  wspierania procesów zmian w organizacji.

 

Nasz cel to spełnienie w 100 % oczekiwań naszych klientów.